POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO EVITAL.PL

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie – informacje o Polityce Prywatności, podstawowych zasadach oraz o przepisach prawa, jakie mają zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych;
II. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? – czyli kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować;
III. Dlaczego i o jakie dane osobowe Państwa prosimy?;
IV. Jak długo przetwarzamy dane?;
V. Prawo do przeniesienia danych;
VI. Komu przekazujemy Państwa dane?;
VII. Subskrypcja newslettera;
VIII. Jak Państwa dane osobowe są chronione? – czyli o naszych procedurach;
IX. Państwa uprawnienia – czyli co mogą Państwo zrobić w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych i naszych działań;
X. Dane pobierane automatycznie po wejściu na Evital.pl;

CZĘŚĆ I

WPROWADZENIE

„Polityka Prywatności” to zasady, na jakich przetwarzamy powierzone nam dane dotyczące naszych klientów. „Przetwarzanie” oznacza ich pozyskanie, przechowanie oraz wykorzystanie w określonych celach. „Polityka Prywatności” jest częścią naszego Regulaminu.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, są całkowicie dobrowolne. Za każdym razem, gdy podają nam Państwo swoje dane, pytamy, czy możemy je wykorzystać i wskazujemy cel, do jakiego ich potrzebujemy. Zgodę (lub jej brak) wyrażają Państwo zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu internetowym. Nie ma możliwości, żeby zgoda została udzielona „automatycznie”, czyli bez Państwa świadomej decyzji.

Mają Państwo pełną kontrolę nad swoimi danymi. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę, chyba że czego innego wymagają od nas przepisy. Co do zasady jedynym celem jest dostarczenie Państwu zamówionych produktów i dopasowywanie oferty do potrzeb Klientów.

Wprawdzie podanie nam danych jest dobrowolne, jednak jeżeli zdecydują się Państwo nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia informacji, niestety nie będziemy mogli zrealizować Waszego zamówienia.

Prosimy, aby pamiętali Państwo o podstawowych uprawnieniach, omówionych szczegółowo w dalszych częściach niniejszego dokumentu:

 • Prawie do informacji;
 • Prawie do zmiany (aktualizacji) danych i ich usunięcia, w szczególności do „bycia całkowicie zapomnianym”;
 • Prawie do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawie do wniesienia sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania danych;
 • Prawie do przeniesienia danych, czyli przekazania ich w całości innemu podmiotowi.


Podstawowymi aktami prawnymi, jakie mają zastosowanie, są:


W każdym przypadku przepisy prawa mają pierwszeństwo przed treścią Polityki Prywatności, która jedynie doprecyzowuje ich postanowienia. W przypadku rozbieżności miedzy treścią ustawy i RODO, pierwszeństwo ma RODO.

Opisane niżej zasady mogą się zmienić, jeżeli będzie to wymagane prawem, ulegną zmianie warunki technologiczne lub jeżeli wprowadzimy nowe, wyższe standardy. O zmianach informujemy z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Nowe brzmienie Polityki Prywatności, wraz ze wskazaniem najistotniejszych zmian, wysyłamy Państwu pocztą elektroniczną.

CZĘŚĆ II

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem danych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest spółka prowadząca sklep Evital.pl, czyli:

EKAA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Leszczyńskiej 53 (60-115 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000642190, NIP 7831740217, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować:

 • telefonicznie, pod numerem: 618305522;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@evital.pl;
 • pocztą, na adres: Ul. Leszczyńska 53, 60-115 Poznań;


Kontaktujemy się z Państwem korzystając głównie z poczty elektronicznej. Szanujemy Państwa prywatność i z podanego numeru telefonu korzystamy jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

Wszystkich czynności dotyczących Państwa danych osobowych, takich jak zmiana lub usunięcie, można dokonać samodzielnie na naszej stronie. Jeżeli napotykają Państwo jakąkolwiek trudność, prosimy o kontakt.

CZĘŚĆ III

DLACZEGO I O JAKIE DANE OSOBOWE PAŃSTWA PROSIMY?

Zgoda i podstawa prawna.

Aby móc realizować Państwa zamówienia potrzebujemy Państwa danych kontaktowych: imienia i nazwiska, adresu itp. Przetwarzamy je wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę, wyrażaną w momencie podawania tych danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, nie następuje automatycznie, lecz poprzez wyrażenie wprost takiej woli.

Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zakładanie konta w sklepie internetowym.

Przy zakładaniu konta w naszym sklepie prosimy o podanie danych, które będą w nim przechowywane. Dzięki temu nie muszą Państwo przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Założenie konta to oszczędność czasu.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne, by wiedzieć kto jest naszym klientem oraz komu wysłać przesyłkę;
 2. adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. firmę (nazwę prowadzonej działalności gospodarczej) oraz NIP – dodatkowa informacja, potrzeba przy sprzedaży przedsiębiorcom do wystawienia faktury;
 4. e-mail – niezbędny do logowania w sklepie i kontaktach z Państwem;
 5. numer telefonu – potrzebny do kontaktu z Państwem, wymagany przez przewoźników.


Mogą Państwo wpisać wiele adresów i firm, przy złożeniu zamówienia trzeba będzie wybrać, które posłużą do danej dostawy.

Dodatkowo mogą Państwo podać nam informacje:

 1. O swojej płci – w celach statystycznych i byśmy wiedzieli, czy zwracać się „Pan” czy „Pani”
 2. O swojej dacie urodzenia – w celach statystycznych i marketingowych, to jest umożliwienia wysyłania życzeń i kuponów promocyjnych.


Podanie tych informacji nie jest niezbędne, czyli nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia.

Składanie zamówienia.

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia – tych samych, co opisane wyżej. W przypadku zarejestrowanych (i zalogowanych) Klientów dane te zostaną pobrane automatycznie z konta – nie będą Państwo musieli ich wpisywać jeszcze raz.

Składając zamówienie mogą Państwo wybrać opcję, by dostawa została dokonana przy użyciu innych danych niż zapisane w Państwa koncie.

Dane te nie zostaną zapamiętane w naszym systemie, posłużą tylko do dokonania jednej transakcji.

CZĘŚĆ IV

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE?

Powierzane nam dane przechowujemy tak długo, jak są Państwo naszymi klientami.

Dane zapisane na Państwa koncie są przechowywane dopóki nie zostaną zmienione lub dopóki całe konto nie zostanie usunięte. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem przez nas wszystkich danych.

Adres e-mail podany przy subskrypcji newslettera jest przechowywany tak długo, jak aktywna jest subskrypcja. Anulowanie subskrypcji jest równoznaczne z usunięciem przez nas informacji o tym adresie.

W przypadku konkretnych zamówień dotyczące ich (i tylko ich) dane są przechowywane są bezterminowo – ze względu na konieczność dokumentowania sprzedaży oraz świadczenia usług posprzedażowych.

CZĘŚĆ V

PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo żądać przeniesienia podanych nam danych.

Polega to na tym, że przekazujemy dane z Państwa konta w pliku csv:

 • Do samodzielnego pobrania;
 • Państwu, na wskazany adres e-mail;
 • innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi danych – o ile jest to technicznie możliwe.


Żądanie mogą Państwo zgłaszać w dowolnej formie.

CZĘŚĆ VI

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Ponieważ dostawę produktów powierzamy profesjonalnym przewoźnikom, przekazujemy im te dane, które są niezbędne do dostarczenia przesyłki:

 • imię i nazwisko oraz firmę (jeżeli została podana),
 • adres dostawy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.


Odnosi się to tylko do danych dotyczących danej dostawy.

Na przykład, jeżeli na swoim koncie zapiszą Państwo dwa adresy, przewoźnikowi zostanie przekazany tylko adres konkretnej dostawy. Telefon czy adres e-mail również zostaną podane wyłącznie w przypadku, gdy Państwo go wskażą w zamówieniu.

Dane te przekazujemy w postaci etykiety lub listu przewozowego (zlecenia dostawy).

Listę przewoźników i pośredników, z którymi współpracujemy, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce _______ (link).

Konkretnego przewoźnika wybierają Państwo składając zamówienie.

Nasi partnerzy zobowiązani są zachować te dane w poufności na podstawie osobnych umów oraz prawa.

Pozostałe dane nie są w ogóle ujawniane żadnym innym podmiotom.

Dane nie są przez nas gromadzone podczas dokonywania płatności.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności (przelew bankowy, Tpay) są Państwo przekierowywani na strony odpowiednich operatorów. Wszelkie dane podane po przejściu na te strony mogą być rejestrowane wyłącznie w ich bazach i nie są w żaden sposób dostępne ani przechowywane przez nas.

CZĘŚĆ VII

SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

Mogą Państwo subskrybować nasz newsletter, czyli darmowe „czasopismo” rozsyłane wyłącznie drogą elektroniczną, w ramach którego przesyłamy nasze informacje handlowe.

Zgodę na jego otrzymywanie mogą Państwo wyrazić podczas zakładania konta lub później – w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie – link anulujący subskrypcję znajduje się na Państwa koncie oraz w stopce każdego newslettera.

Jedyną informacją pobieraną podczas subskrypcji jest adres e-mail, na który przesyłany będzie newsletter.

Adres e-mail podany w trakcie subskrypcji newslettera jest przekazywany następującym podmiotom:

 • The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp operatora serwisu mailchimp.com
 • Benhauer 2 Sp. Z o.o., operatora serwisu salesmanago.pl


Jedynym celem przekazania tych danych jest umożliwienie wysyłania newslettera bezpośrednio do Państwa. Każdy z tych podmiotów zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa adresów w innych celach.

CZĘŚĆ VIII

JAK PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ CHRONIONE?

Wdrożyliśmy politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Certyfikat GlobeSSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Państwa komputerem, a stroną Evital.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 • Profesjonalizm pracowników. Dostęp do danych osobowych, mają tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy, którzy zobowiązali się do ich ochrony i są osobiście odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
 • Sztywne procedury, zgodnie z którymi dane mogą być ujawniane innym podmiotom wyłącznie w ściśle określonych przypadkach a każde ujawnienie musi zostać udokumentowane.

CZĘŚĆ IX

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu szereg uprawnień służących do ochrony bezpieczeństwa danych. Ich istota polega na tym, że mogą Państwo w dowolnej chwili modyfikować oraz usuwać podane nam informacje oraz żądać wyjaśnień na temat ich przetwarzania.

Prawo zmiany i usunięcia danych w dowolnym momencie. Prawo do bycia zapomnianym.

Zmiana i usunięcie danych możliwe są w dowolnym momencie.

W przypadku danych zapisanych na koncie wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji w menu konta. Można również usunąć całe konto – wówczas kasowane są wszystkie zapisane w nim dane.

W przypadku subskrypcji newslettera wystarczy anulowanie subskrypcji – adres e-mail przestanie być przetwarzany automatycznie. Można podać również nowy adres e-mail do tego celu.

Zmiany oraz usunięcia danych mogą Państwo dokonać również z naszą pomocą, zgłaszając nam żądanie drogą telefoniczną lub mailową. Mogą Państwo zażądać usunięcia wszystkich danych – w ten sposób realizując „prawo do bycia zapomnianym”.

Zastrzegamy, że usunięcie danych nie dotyczy informacji o już zrealizowanych zamówieniach.

W przypadku danych powierzonych na potrzeby jednego zamówienia możliwe jest ich zmienienie, na następujących zasadach:

 • zmianę należy zgłosić telefonicznie lub drogą elektroniczną;
 • należy podać nowe dane, niezbędne do zrealizowania zamówienia;
 • jeżeli nie podadzą Państwo nowych danych, konsekwencją będzie anulowanie zamówienia.


Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych (w całości lub w części) jest dla nas równoznaczne z żądaniem ich usunięcia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych bez ich usuwania.

Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:

 • gdy Państwo kwestionują prawidłowość danych – do czasu sprawdzenia;
 • gdy kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania ale jednocześnie nie chcą Państwo ich usunięcia;
 • gdy nie potrzebujemy już Państwa danych, ale Państwo potrzebują, byśmy te dane przechowywali – w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony Państwa roszczeń;
 • gdy wniosą Państwo sprzeciw co do przetwarzania opisany w części X poniżej – do czasu stwierdzenia, czy nasze podstawy przetwarzania danych były wystarczająco usprawiedliwione w świetle Państwa sprzeciwu.


Dane, których dotyczy Państwa żądanie, będziemy przetwarzali wyłącznie w takim zakresie, jaki Państwo wskażą – a jeżeli żądanie nie wskaże takiego zakresu, ograniczymy się do przechowywania tych danych.

Informujemy, że dane, co do których zgłoszono żądanie ograniczenia, będziemy przetwarzali również w celach:

 • ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • w celu obrony praw innych osób;
 • ze względu na ważny interes publiczny.


Prawo dostępu do informacji.

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, jakimi danymi dysponujemy lub jaki jest zakres i cel ich przetwarzania, udzielamy takich informacji. W tym celu należy się z nami skontaktować w dowolnej formie.
Odpowiemy niezwłocznie:

 • czy Państwa dane są przez nas przetwarzane;
 • jakimi danymi dysponujemy i jak je otrzymaliśmy;
 • do jakich celów je wykorzystujemy;
 • jak długo dane będą przechowywane;
 • jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem tych danych.


Prawo wniesienia skargi do GIODO lub innego organu nadzorczego.

Wyżej opisaliśmy zasady, na jakich mogą Państwo rozwiązywać problemy z naszą pomocą.

Jednak w każdym przypadku, w którym uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – niezależnego organu, którego zadaniem jest ochrona Państwa praw w tym zakresie.

GIODO będzie informować Państwa o przebiegu i wyniku postępowania. Jeżeli nie podejmie działań lub ich wynik będzie niezgodny z prawem, będą Państwo mogli wystąpić do sądu powszechnego.

Informujemy, że GIODO to organ działający w Polsce. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ustanawia własne instytucje i procedury w tym zakresie a ich zadaniem jest współpracowanie ze sobą. Mogą Państwo wnieść skargę do dowolnego takiego organu w Unii Europejskiej, w szczególności w kraju, w którym Państwo na stałe przebywają lub pracują.

CZĘŚĆ X

DANE POBIERANE AUTOMATYCZNIE PO WEJSCIU NA EVITAL.PL

Część informacji dotyczących Państwa sprzętu komputerowego (telefonów, tabletów i innych urządzeń, za pomocą których korzystają Państwo z naszej strony) jest gromadzona w sposób automatyczny. Większość ma charakter techniczny, część (jak numer IP) może być uznana za dane osobowe.

Informujemy, że gromadzimy te informacje wyłącznie w dwóch celach:

 • technicznych – by ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej;
 • statystycznych – by dowiedzieć się jacy są nasi klienci i móc lepiej dopasowywać naszą ofertę do Państwa potrzeb.


Podstawa prawna.

W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO , zgodnie z którym dozwolone jest przetwarzanie danych wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów, o ile nie naruszamy Państwa interesów, praw i wolności, które są ważniejsze.

Informujemy, że zgodnie z motywem 47 RODO za „prawnie uzasadniony interes” może być uznany marketing bezpośredni.

Prawo wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych, o którym mowa wyżej, narusza Państwa interesy, prawa lub wolności, mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Sprzeciw mogą nam Państwo zakomunikować w dowolnej formie.

Po wniesieniu sprzeciwu natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania tych danych – za wyjątkiem sytuacji, w której przetwarzanie będzie uzasadnione interesem ważniejszym niż ten, na który się Państwo powołają, uzasadniając swój sprzeciw.

Gromadzone dane.

Narzędzia, którymi się posługujemy, gromadzą informacje dotyczące:

 • typu urządzenia, za pomocą którego łączą się Państwo z internetem (komputer, tablet, telefon komórkowy),
 • systemu operacyjnego,
 • rodzaju przeglądarki internetowej,
 • rozdzielczości ekranu, głębi kolorów,
 • numeru IP,
 • dostawcy usług internetowych,
 • adres wejścia na Evital.pl


Wykorzystywane przez nas narzędzia.

Evital.pl – sklep - serwer

System informatyczny, z którego korzystamy, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystają łącząc się z Evital.pl.

Dane te są służą w większości do dopasowania strony do Państwa urządzenia – tak, aby na ekranie pojawiał się prawidłowy obraz oraz pomagają w korygowaniu błędów systemu.

Informacja o numerze IP służy nam do dopasowania strony do miejsca, z którego pochodzi klient. Na przykład jeżeli logują się Państwo z Wielkiej Brytanii, zostanie wyświetlony tekst po angielsku.

Pliki cookies („ciasteczka”)

Pliki cookies to pliki umieszczane w Państwa komputerze (lub innym urządzeniu) w celu dopasowania strony Evital.pl do Państwa potrzeb. My otrzymujemy takie same informacje – co do zasady te same, o których mowa wyżej. Pozwalają zapamiętać ustawienia użytkownika i odtwarzają je po ponownym wejściu na naszą stronę. Wykorzystujemy je w ten sposób, że:

 • komputer „pamięta”, że są Państwo zalogowani – nie trzeba tego robić za każdym razem wchodząc na naszą stronę;
 • komputer „pamięta” zawartość Państwa koszyka;
 • komputer „pamięta” Państwa preferencje (ustawienia) wyświetlania strony Evital.pl;
 • za ich pomocą tworzymy statystyki i raporty funkcjonowania naszego sklepu – dowiadujemy się jakie osoby odwiedzają Evital.pl. Nie gromadzimy danych konkretnych osób, jedynie statystyki.


Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, można je zablokować odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy przeglądarki. Niestety zablokowanie plików cookies może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu strony.

Pliki cookies można w każdej chwili skasować – informacje o tym, jak to zrobić, znajdują się w plikach pomocy przeglądarki

Korzystamy z następujących serwisów gromadzących pliki „cookies”:

 • Google Analytisc – gromadzi dane statystyczne dotyczące klientów;
 • Google AdWords – ułatwia nam prowadzenie działalności reklamowej.
Produkt dodany do listy życzeń